Wat is Beelddenken

Beelddenken is denken in beelden en gebeurtenissen. Het kan worden omschreven als ruimtelijk denken. Beelddenkers ordenen hun 'wereld' met niet-talige middelen. Zij zien beelden van situaties en handelingen, waarin meerdere zaken naast elkaar zichtbaar worden, op elkaar inwerken en een betekenisvol geheel vormen. Het is een dynamisch en woordloos denken, een manipuleren met ruimtelijke voorstellingen. Een denken op grond van inzicht en 'doorzicht'.

Deze manier van denken heeft zowel voor- als nadelen. Een voordeel is dat beelddenkers complexe situaties in één oogopslag overzien: het is een heel vlugge manier van denken. Een nadeel is dat zij, datgene wat zij overzien, niet altijd even vlug en geordend in taal of in getallen kunnen omzetten, waardoor zij soms moeilijk te volgen zijn voor anderen.

Ook in het onderwijs kunnen zich moeilijkheden voordoen. Deze moeilijk-heden worden veroorzaakt door een verschil in de manier waarop in ons onderwijssysteem de leerstof wordt aangeboden en de manier waarop beelddenkers met deze leerstof omgaan. Wij spreken dan ook van 'systeemgerelateerde onderwijsleerproblemen'. Deze kunnen zich bij elk systeem voordoen: de taal (Nederlands, Engels, Frans) het rekenen of het muziekschrift.

Informatie Beelddenken

  • Algemeen
  • Programma
  • Lesplanning
  • Kostenspecificatie
  • Inschrijven
Beelddenk-onderzoek:

Om vast te stellen of een kind een beelddenker is kunnen we een beelddenk-onderzoek doen.
Dit onderzoek is individueel en bevat de volgende onderdelen:

Het Pedagogische onderzoek:
Met verschillende materialen wordt al spelenderwijs gekeken naar de manier waarop een kind een taak aanpakt.
Welke strategie gebruikt het kind. Hoe flexibel is een kind in zijn strategie-gebruik.

Het wereldspelonderzoek:
Het wereldspel is het eerste en enige 'projectieve onderzoekmiddel' waarmee we kunnen vaststellen of een kind in beelden denkt. We starten met het bouwen van een dorp: 'Het wereldspel'. De manier waarop dit spel wordt gebouwd verteld of een kind een beelddenker is. Er is aan de manier van bouwen en aan het resultaat veel af te lezen. Ook geeft het wereldspel een idee over de cognitieve en de sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind.

Signaleringsonderzoek beelddenken; (kinderen 5 – 14 jaar) Intake gesprek (1 uur, in de praktijk of telefonisch): het intake gesprek is kosteloos indien daarna een opdracht volgt:

Onderzoek:

Mocht u na het intakegesprek besluiten tot het maken van een vervolgafspraak dan brengt u de volgende keer uw kind bij mij in de praktijk. Terwijl u er bij bent, leg ik uit wat ik ga doen. Als het kind op zijn/haar gemak is, verlaat u de praktijk en start ik het signaleringsonderzoek beelddenken.

Tijdens het onderzoek (2x 1 uur) bouwt uw kind een dorp met het wereldspel materiaal.
Gedurende het hele onderzoek maak ik notities van alles wat ik zie en hoor van uw kind.

Uitwerking onderzoek;
Ik werk het onderzoek uit (1 uur)

Terugkoppeling:

Ik maak een nieuwe afspraak met u voor een terugkoppelingsgesprek waarin ik de uitkomsten vertel van het onderzoek en adviseer over een vervolg. (1 uur)

Het benoemde proces duurt maximaal 3 uren.

Kosten:

Het uurtarief is 70,00 euro

Niet op tijd afgezegde afspraken worden doorberekend. Op tijd is 24 uur van tevoren.