Wat is Droomvogel

De Droomvogel is een op recente wetenschappelijke inzichten gebaseerd spelstimuleringsprogramma dat de kracht en het plezier van het samenspelen gebruikt om de sociaal-emotionele ontwikkeling, het creatief denken en de taalvaardigheid van jonge kinderen te verbeteren. Het programma biedt een didactisch doordacht totaalpakket van praktisch gerichte boeken en uitnodigende hulpmaterialen. Zo wordt het leuk en makkelijk om via sociaal rollenspel de totaalontwikkeling van jonge kinderen te stimuleren - ook bij taalzwakke kinderen of kinderen met een achterstand in de spelontwikkeling.

Spelstimuleringsprogramma de Droomvogel is een eenvoudige en doeltreffende manier om kinderen tussen de drie en acht jaar tot thematisch rollenspel te stimuleren. Wij zijn gecertificeerde trainers en mogen droomvogeltrainingen en/of droomvogelworkshops verzorgen aan (beroeps) opvoeders die werken met jonge kinderen. De Droomvogel sluit aan bij ervaringsgericht onderwijs en is eenvoudig op te nemen in vrijwel ieder VVE programma.


WAAROM? SPELEN STAAT NAMELIJK ONDER DRUK...

Kinderen krijgen steeds meer individualistisch en kant-en-klaar speelgoed aangeboden. Daarmee is samenspelen op de achtergrond gekomen en moet opboksen tegen een snel groeiend aanbod van televisiekanalen, dvd-spellen en computergames. Op de scholen is er een uitgesproken (en soms ook doorgeslagen) aandacht voor Rekenen en Taal. De ontwikkeling van samen spelen en de daarbij behorende automatische stimulering van de sociale ontwikkeling, de taalvaardigheid en het verbeeldend vermogen bij jonge kinderen staat steeds meer en steeds vaker onder druk.

EFFECT: Spelstimuleringsprogramma De Droomvogel heeft de volgende doelstellingen: - Het stimuleren van creativiteit en fantasiespel bij kinderen.

 • Het uitbreiden van het spelrepertoire van kinderen.
 • Het verbeteren van het samenspelen en het inoefenen van sociale vaardigheden.
 • Het stimuleren van de taalontwikkeling.
 • Vroegtijdig signaleren van opvallend spelgedrag en gebrekkige sociale vaardigheden.
 • Ondersteunende begeleiding voor kinderen met een taal-en of spelachterstand.

Korte termijn effect:
het programma bevordert direct het welbevinden van het jonge kind.

Lange termijn effect:
de positieve ervaringen die het kind tijdens het samenspelen opdoet, zijn een bron van succes waar het kind in zijn verdere loopbaan baat bij heeft.


AANBEVELINGSCOMMISSIE
 • Mevr. Rita Kohnstamm - psycholoog de spelsuggesties van Marlies Greve zijn makkelijk toepasbaar
 • Dhr. Luc Koning - orthopedagoog
 • Dhr. Pim van der Pol - psycholoog en kindertherapeut

Droomvogel Voorbeelden

Instructie bewegingsversje Rozanne Schermer.

Taalzwakke kinderen hebben moeite om tot spel te kunnen komen, terwijl het doen-alsof spel één groot oefengebied is. Alleen al het verwoorden van een plan om te gaan spelen levert vaak zoveel problemen op dat het kind geen prettige spelpartner is voor een ander kind.

In de film zien we hoe een leraar, Ineke Peeperkorn, aan het werk is met een taalzwak kind. Op een eenvoudige wijze wordt er thematisch rollenspel gespeeld met klein materiaal. De leraar probeert het kind uit te lokken het spel verbaal te begeleiden. Later wordt er een speelkameraadje bij het spel gehaald.

De Droomvogel Beweginsversjes Fotograaf

Informatie Droomvogel

Uitleg: Module 1. 'Bewegingsversjes'

Sociaal spel en taal stimuleren via versjes en buitenspel

Doelgroep: Professionals in onderwijs, jeugdzorg, kinderopvangbranche (het jonge kind).
Tijdsduur: 2 uur

Module 1
• Inhoud: De module bewegingsversjes legt heel eenvoudig het verband tussen opbrengstgericht werken (taalstimulering!) en de rol van het vrije spel daarbij. Het bijbehorende boek biedt een praktijkgerichte vorm van spelbegeleiding aan dat op de ontwikkeling en belevingswereld van het jonge kind (3 tot 7 jaar) aansluit.

• Resultaat: Deelnemers aan de workshop:
 • ervaren dat geleid spel het vrije fantasievolle spel kan verrijken;
 • kunnen het bewegingsversjesboek op een adequate manier inzetten in de groep;
 • kunnen taal aanbieden in een betekenisvolle context.


Uitleg: Module 2. Organiseren ouderavond 'Is kinderspel kinderspel'?

Hoe een afwisselende en boeiende bijeenkomst te organiseren over het belang van vrij en fantasievol spelen. Ouderavond/thema-avond: "Is Kinderspel Kinderspel?' (Droomvogel spelstimulering)

Doelgroep: basisschoolouders van jonge kinderen (3 tot 7 jr.) / ouders van jonge kinderen (3 tot 7 jr.)
Tijdsduur: 2 uur

Module 2
• Ouderavond / themabijeenkomst voor basisscholen of kinderopvang
Het aangaan van vriendschappen, doen-alsof-spel en sociaal spel stimuleren

Inhoud:

In het kleuteronderwijs wordt steeds meer de nadruk gelegd op een cognitieve aanpak. Maar de basis van de ontwikkeling van kleuters is het spelgedrag. Het aangaan van vriendschappen, het leren samenspelen en samenwerken is van cruciaal belang voor de hele ontwikkeling en schoolloopbaan. Door te doen-alsof leert de leerling de wereld beter te begrijpen en ervaringen te verwerken. Maar ook doet het kind al spelenderwijs sociale vaardigheden op. Deze ouderavond is uitermate geschikt om aan ouders te laten zien hoe het doen-alsof-spel op school of bij de kinderopvang gestimuleerd wordt en hoe ouders hier thuis ook aan kunnen bijdragen.

Resultaat:

Deelnemers aan de ouderavond/themabijeenkomst:

 • Hebben kennis van het belang van doen-alsof-spel en het belang van het sluiten van vriendschappen.
 • Hebben duidelijk hoe op school/in de kinderopvang het aangaan van vriendschappen, en het samenspelen gestimuleerd wordt.
 • Hebben informatie gekregen over wat zij thuis kunnen doen om het doen-alsof-spel te stimuleren.

Kosten:
 • Kosten: €. 135,00 (excl. reiskosten 0,29 p/km).
 • Locatie: op de gewenste school, kinderopvanglocatie of in een wijkcentrum.
 • Aanvragen ouderavond/thema-avond: stuur een bericht.